Hướng dẫn đăng nhập lophoc.hcm.edu.vn cập nhật mới 2023

Hướng dẫn đăng nhập lophoc.hcm.edu.vn cập nhật mới 2023 là chủ đề trong bài viết hôm nay của Techcity.vn. Theo dõi bài viết để biết nhé. Trong những năm học gần đây, các lớp học online, học trực tuyến được triển khai nhằm khắc phục việc học sinh không thể đến trường. Lophoc.hcm.edu.vn là hệ thống dạy học trực tuyến Lớp học kết nối do Sở GD&ĐT TpHCM quản lý, các trường học cũng đang triển khai cho các thầy cô thực hiện việc giao bài tập cho các em học sinh truy cập và làm bài.

lophoc-hcm-edu-vn

1. Đăng nhập vào hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Bước 1: Truy cập vào trang https://lophoc.hcm.edu.vn để sử dụng

Bước 2: Chọn loại tài khoản là giáo viên

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Bước 3: Chọn Phòng Giáo Dục quản lý, nếu là trường THPT chọn Trực thuộc

Bước 4: Chọn trường đang công tác, giảng dạy

Bước 5: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu theo như danh sách đã được cấp sẵn

2. Đồng bộ học sinh trên hệ thống lớp học kết nối lophoc.hcm.edu.vn

Bước 1: Bấm vào Quản lý lớp

Bước 2: Bấm vào Chọn lớp

Bước 3: Bấm vào Lấy học sinh từ sở

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

3. Tạo bài học trên hệ thống lophoc.hcm.edu

Bước 1: Bấm vào Quản lý bài học

Bước 2: Bấm vào đây để thêm bài học mới

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Bước 3: Bấm vào đây để sửa thông tin và nội dung bài học đang có.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

4. Tạo phòng học trên hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Bước 1: Chọn bài học

Bước 2: Bấm vào Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Bước 3: Bấm vào nút Thêm phòng hoặc Sửa thông tin phòng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

5. Đưa bài tập, câu hỏi lên hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Bước 1: Bấm vào Chọn bài học

Bước 2: Bấm vào Chi tiết

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Bước 3: Tải câu hỏi từ file Word

3.1 Chọn môn tải lên có file là môn Ngoại ngữ không hay môn học khác

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

3.2 Chọn file cần tải lên

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

3.3 Xem và điều chỉnh lại (nếu có) kết quả tải lên rồi Lưu câu hỏi lại

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

Sau khi bấm vào thêm từng câu hỏi

Hướng dẫn sử dụng hệ thống lophoc.hcm.edu.vn dành cho giáo viên

error: Content is protected !!